Historier

Fracking

Fracking er en teknik som bruges i olie- og gasindustrien til at få større udbytte når der bores i skifterlag. Teknikken bruges for at danne revner i skiferen, så olie og gas kan presses op til overfladen. Dette sker ved under et høj tryk at pumpe vand, sand og tilsætningsstoffer ned i jorden. Den første frackingboring skete i 1949 i USA og er blevet brugt mange gange siden. I Danmark er det stadig nyt og i 2010 blev det aftalt at der kunne foretages prøveboringer efter skifergas i Nordjylland. Der er forskellige meninger omkring, hvor hensigtsmæssig denne metode er, da fracking kan forsage forurening af grundvandet ved at tilsætningsstofferne i forbindelse med boringerne kan komme i kontakt med det vand, som pumpes ned i jorden.

Der har været flere protester imod at bruge fracking i Europa og i bl.a. Frankrig og Holland er det forbudt at bruge. Grunden til den store interesse for metoden til at begynde med, var fordi Nordamerika havde stor succes med det. I 2012 lavede Danmark et forbud for fracking, men gav et fransk energiselskab lov til undersøge og prøvebore i Jylland og på Sjælland, og modstandere kunne frygte at gode resultater ville få regeringen til at ophæve forbuddet. Der er nu tale om at Energiministeren (2017) vil give et Hollandsk firma lov til at foretage olieboringer ved fracking på Lolland Falster, med modstand fra flere borgere. At Frankrig og nu Holland vil udvinde skifergas via fracking i Danmark på trods af at de har forbud mod det i deres eget land bl.a. grundet forsigtighed, kan virker enormt dobbeltmoralsk, men hvis den danske regering giver lov til det, kan det være svært for os at holde på vores grønne omdømme. Selvom fracking-metoden er effektiv, skal vi tage højde for de konsekvenser det kan have, hvis vi tillader at pumpe kemikalier ned i jorden og dermed risikere at forurene noget så vigtigt som grundvandet.

For mere viden vil jeg henvise til hjemmesiden ”Skifergas nej tak”: https://www.skifergasnejtak.dk/da/skifergas-i-danmark/

Teksten er skrevet ud fra følgende hjemmesider:

Reklamer
Historier

Bestøvning i Kina

bi3

Vi står overfor flere klimakriser i dag, hvor en af dem er de vilde biers forsvinden. Problemet skyldes flere ting bl.a. vores store forbrug af sprøjtemidler, ikke kun på markerne, men også i høj grad i de private haver, åbne arealer og haver, som bruges til en trimmet græsplæne i stedet for en blomstereng, og vores fokus på honningbier frem for alle de andre racer af bier. Blomster og bier har forskellige størrelser og derfor er det også forskellige blomster de enkelt arter kan/vil bestøve. Dette er grunden til at vi ikke kun kan sætte vores lid til honningbierne, som i grunden heller ikke bestøver særligt godt. Vi kan allerede se hvordan bidød og mangel på forskellige racer er et problem i Danmark, men andre steder i verden befinder de sig allerede i et slemt scenarie – bierne er næsten væk. I Kina er problemet blevet så stort at de bliver nødt til at bestøve blomsterne selv. Dette gøres ved at de ansatte kravler op i træerne med en pensel og bestøver hver enkelt blomst på eksempelvis et æbletræ. Den eneste grund til at dette kan betale sig er, fordi arbejdskraften er så billig sammenlignet med at skulle anskaffe sig bier. I USA er der ligeledes krise med bestøvning af blomster og dermed en fremtidig fødekrise, da 1/3 af de fødevarer vi spiser kræver bestøvning. Man kan håbe at vi i Danmark vil gøre en større indsats for at få de vilde bier tilbage, før det bliver et seriøst problem, hvor vi ikke kun har fokus på honningbierne og de økonomiske fordele ved dem.